KADASTRINIAI IR GEODEZINIAI MATAVIMAI

Sujungimas, padalinimas ir formavimas. Keliai, aikštelės, vandentiekis, nuotekos

ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI

Statybos užbaigimo deklaracijos

ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI

Statybos užbaigimo deklaracijos

ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI

Statybos užbaigimo deklaracijos

UAB TOPKE

UAB „Topkė“ įmonės veiklos sritis – žemės sklypų, pastatų, statinių, vidaus patalpų kadastriniai matavimai, topografiniai bei kontroliniai planai bei konsultacija įvairiais su tuo susijusiais klausimais. Mes esame maža įmonė, kuri sėkmingai veikia dvejus metus, tačiau patirtis srityje siekia septynerius metus.

Mūsų tikslas yra:

Kokybiškai atliktas darbas;

Išsamiai ir aiškiai pateikta Jums svarbi informacija;

Laiku ir kokybiškai atlikta paslauga;

Žmogiškųjų vertybių puoselėjimas – sąžiningumas, pasitikėjimas ir draugiškas bendravimas.

Kadastrinius ir topografinius matavimus

atliekame visoje Lietuvoje

Image

Pastatų ir statinių kadastriniai matavimai

Pastatų bei statinių kadastrinių matavimų byla (inventorinė byla) atliekama naujai pastatytiems, rekonstruotiems, atlikus kapitalinį arba paprastą remontą. Kadastriniai matavimai atliekami šiems statiniams – aikštelėms, keliams, pėsčiųjų takams, vandentiekio, nuotekų ir lietaus tinklams bei kitiems inžineriniams statiniams.

Pastatų bei statinių kadastrinių matavimų atlikimo terminas nuo 1 iki 2 savaičių.

Minimalios paslaugų kainos:

 • Gyvenamojo namo kadastro duomenų byla – 180 Eur
 • Ūkinio pastato kadastro duomenų byla – 100 Eur.
 • Inžinerinio statinio kadastro duomenų byla – 80 Eur.

Atliekant keleta pastatų ar statinių kadastro duomenų bylos paslaugoms taikoma nuolaida.

Image

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypo kadastriniai matavimai dar vadinami geodeziniais matavimais dažniausiai atliekami perleidžiant žemės sklypą kito asmens nuosavybėn. Kadastriniai matavimai atlikti valstybinėje koordinačių sistemoje būtini kai žemės sklypo sandoris vykdomas miesto teritorijoje. Taip pat jei žemės sklype rekonstruotas pastatas arba pastatyti nauji statiniai. Atlikus kadastrinius matavimus nustatomi žemės sklypo posūkio ribų koordinates, žinomas tikslus plotas, žemės sklype esantys nustatyti apribojimai, servitutai bei jų plotai.

Žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimo terminas vidutiniškai užtrunka apie 2 mėn. Dažnai atlikimo termino prieš pradedant darbus tiksliai nėra galimybių nusistatyti, kadangi tai priklauso nuo skirtingų faktorių, kurie paaiškėja proceso metu.

Priklausomai nuo žemės sklypo sudėtingumo yra įvertinama darbų kaina. Pradinė žemės sklypo kaina yra 200 Eur. Faktoriai kurie įtakoja žemės sklypo kadastrinių (geodezinių) matavimų kainą:

 • Žemės sklypo plotas;
 • Žemės sklypo paskirtis;
 • Augmenija bei pastatai;
 • Besiribojančių sklypų kiekis.
Image
Image

Topografiniai ir kontroliniai planai

Topografinis planas visais atvejais reikalingas prieš atliekant projektavimo darbus. Topografinio plano atlikimo terminas priklauso nuo teritorijos dydžio, todėl darbų terminas yra nuo 1 savaitės. Topografinio plano teritorija nustato projektuotojas. Topografinio plano kaina proporcingai keičiasi nuo teritorijos dydžio, standartinė topografinio plano kaina 150 Eur.

Kontroliniai planai atliekami statybų metu arba po jų. Šio plano paskirtis įvertinti ar pastato konfigūracija, aukštis bei vieta atitinka suprojektuoto projekto sprendiniams. Pastato kontrolinio plano kaina 100 Eur. Inžinerinių statinių kontroliniai planai atliekami statybos darbų metu koordinuojant tranšėją bei inžinerines komunikacijas. Inžinerinių komunikacijų kontrolinio plano kaina nuo 80 Eur. Kontroliniai planai taip pat atliekami aikštelėms, pėsčiųjų takams ir kt.

Prieš pradedant statybos darbus, atliekami pastato ašių nužymėjimo darbai, kaina nuo 70 Eur.

Image

Formavimo ir pertvarkymo projektai

Pertvarkomų žemės sklypų uždaviniai gali būti – padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, atidalinti bendrosios nuosavybės teisės turimas dalis suformuojant atskirus žemės sklypus, sujungti tos pačios paskirties ir bendrą ribą turinčius žemės sklypus. Projekto atlikimo kaina nuo 500 Eur.

Iniciatorius – asmuo norintis rengti formavimo ir pertvarkymo projektą.

Organizatorius – Savivaldybės administracija.

 1. Formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatorius teikia prašymą savivaldybės administracijai.
 2. Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas informuoja iniciatorių jog visi su projektu susiję veiksmai bus atliekami per ŽPDRIS. Per 10 darbo dienų priima sprendimą pradėti projektą arba motyvuotai atsisako organizuoti projektą.
 3. Pradėjus rengti projektą pagal numatytus projekto tikslus organizatorius bei kitos institucijos per 5 darbo dienas parengia projekto rengimo reikalavimus.
 4. Gavus institucijų rengimo reikalavimus, projekto rengėjas (UAB „Topke“) paruošia sprendinių brėžinį bei aiškinamąjį raštą. Iniciatorius turi raštu suderinti projekto rengėjo paruoštą sprendinių brėžinį bei aiškinamąjį raštą. Organizatorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų suderina arba motyvuotai atsisako derinti sprendinius.
 5. Organizatorius parengtą projektą teikia viešinimui. Su projekto sprendiniais susipažinti skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas.
 6. Atlikus viešinimo stadiją projektas teikiamas derinti su institucijomis. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos. Atsisakius derinti projektą, projekto trūkumai ištaisomi ir grįžtama į 5 punktą.
 7. Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima išvada dėl tvirtinimo arba netvirtinimo. Priėmus netvirtinimo išvadą - projekto trūkumai ištaisomi ir grįžtama į 5 punktą.
 8. Organizatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl projekto tvirtinimo.
 9. Priėmus sprendimą tvirtinti projektą, pradėdamos žemės sklypo kadastrinių matavimų procedūros.

Minimalus projekto atlikimo terminas – 60 darbo dienų.

Image
Image

Statybos užbaigimo deklaracija

Pabaigus neypatingojo statinio statybos (naujos statybos, rekonstrukcijos, modernizavimo ar remonto) darbus ir norint jį užregistruoti Registrų centre, su pastato suderinta kadastro duomenų byla ir žemės sklypo suderinta kadastro duomenų byla turi būti pateikta Statybos užbaigimo deklaracija. Statybos užbaigimo deklaraciją išduoda Statinio (dalies) ekspertizės rangovas. Deklaracijos išdavimui reikalingi šie pagrindiniai dokumentai:

 • Statinio projektas – techninis projektas + darbo projektas arba techninis darbo projektas;
 • Statinio projekto A laida (jeigu buvo pakeitimų nuo pradinio projekto);
 • Statybą leidžiantis dokumentas;
 • Statinio kadastro duomenų byla suderinta su Registrų centru;
 • Požeminių tinklų kontroliniai planai suderinti su atitinkamos Savivaldybės administracija;
 • Pastato kontrolinis planas suderintas su atitinkamos Savivaldybės administracija;
 • Energinio naudingumo sertifikatas (jeigu pastatui keliamas A, A+ ar A++ klasės reikalavimas, tada reikalingas sandarumo testas);
 • Statinio statybos civilinio draudimo polisas bei apmokėjimą įrodantis dokumentas;
 • Statinio statybos dalyvių privalomieji draudimai (jeigu jie privalomi) bei apmokėjimą įrodantys dokumentai;
 • Statinio techninis pasas (jeigu jis privalomas);
 • Geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su Tyrimo identifikavimu numeriu Žemės gelmių registre.
Image

Nebaigtos statybos pažyma

Atlikus dalį neypatingojo statinio statybos darbų ir norint nebaigtą statybą užregistruoti Registrų centre, su pastato suderinta kadastro duomenų byla turi būti pateikta Pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių. Pažymą išduoda Statinio (dalies) ekspertizės rangovas. Pažymos išdavimui reikalingi šie pagrindiniai dokumentai:

 • Statinio projektas – techninis projektas + darbo projektas arba techninis darbo projektas;
 • Statinio projekto A laida (jeigu buvo pakeitimų nuo pradinio projekto);
 • Statybą leidžiantis dokumentas;
 • Statinio kadastro duomenų byla suderinta su Registrų centru;
 • Požeminių tinklų kontroliniai planai suderinti su atitinkamos Savivaldybės administracija (jei požeminių tinklų statyba buvo pradėta);
 • Pastato kontrolinis planas suderintas su atitinkamos Savivaldybės administracija;
 • Statinio statybos civilinio draudimo polisas bei apmokėjimą įrodantis dokumentas;
 • Statinio statybos dalyvių privalomieji draudimai (jeigu jie privalomi) bei apmokėjimą įrodantys dokumentai.
Image

Norite užsakyti įmūsų paslaugas?

Kontaktų forma

Užpildykite žemaiu esančią formą arba paskambinkite telefonu: +370 635 88277

Prašome užpildyti visus laukus.
Prašome užpildyti visus laukus.
Prašome užpildyti visus laukus.
Prašome užpildyti visus laukus.
Prašome užpildyti visus laukus.

KONTAKTAI

UAB Topke

UAB Topke

Įm. kodas: 305586634

Įm. kodas: 305586634